Japonská masáž Shiatsu (ši-acu)

je tradičná liečebno-relaxačná masážna technika pochádzajúca z Japonska.

Je vhodná pre všetky vekové kategórie - od malých detí cez tehotné ženy (po 1. trimestri) až po starých ľudí.

Shiatsu terapia sa vykonáva na masážnej podložke na zemi bez použitia olejov, cez voľné oblečenie. Najvhodnejší je ľahký odev z prírodných materiálov (najlepšie z bavlny) - pohodlné tenké nohavice, tričko s krátkym/dlhým rukávom, ponožky bez gumičky.

Shiatsu funguje na príncípe práce s energiou klienta, avšak terapeut sám klientovi energiu nedodáva. Je iba prostredníkom, aby organizmus klienta opäť našiel svoju cestu k samouzdraveniu.

Základy Shiatsu sú v dnes známej Tradičnej čínskej medicíne, ktorá chápe organizmus ako jednotný celok. Využíva tie isté body a dráhy ako akupunktúra, avšak nepoužíva ihly, ktoré sú niektorým ľuďom nepríjemné. Pritom práve akupunktúra je jednou z mála liečebných metód tradičnej čínskej medicíny uznávaná aj modernou medicínou.

Ak energia v tele prúdi plynule, všetko funguje tak ako má a človek sa cíti zdravo. Ak je telo oslabené nesprávnym životným štýlom, stresom, psychickou záťažou, chorobou alebo úrazom, energia v meridiánoch prestáva prúdiť plynule a zablokuje sa. Pomocou tlaku na akupunktúrne body a energetické dráhy (meridiány) Shiatsu znovu obnovuje harmonický tok životnej energie v organizme, čím upevňuje zdravie.

Cieľom terapie Shiatsu je podporovať proces sebauzdravovania organizmu navrátením energetických bodov do rovnováhy.

Terapia Shiatsu harmonizuje organizmus a má účinky na väčšinu jeho častí:

Shiatsu poskytuje pocit spokojnosti, vnútornej vyrovnanosti, sebadôvery a energie.

Korene Shiatsu siahajú tak hlboko ako korene akupunktúry a tradičnej čínskej medicíny. Tradičná čínska medicína chápe organizmus ako jednotný celok a sústredí sa na to, aby nepotláčala príznaky zdravotných problémov. Svoju pozornosť zameriava na hľadanie príčin chorôb a na ich základe stanovuje diagnózu a príslušnú liečbu.

Životná energia, známa v Japonsku ako Ki (v Číne ako Čchi, v Indii ako prána, či inak ako bioenergia), prúdi celým naším telom v neviditeľných energetických dráhach – meridiánoch, podobne ako sústava navzájom prepojených riek. Zdravie človeka závisí práve na plynulom toku tejto energie. Vplyvom nesprávneho životného štýlu, stresov, chorôb alebo iných faktorov, sa prúdenie energie zablokuje, čím sa v určitých oblastiach ľudského tela energia hromadí, zatiaľ čo v iných chýba. Toto môže viesť k prejavom fyzických symptómov, k duševnej či citovej nevyrovnanosti, dokonca až k chorobe.

Meridiány sú energetické dráhy v ľudskom tele, ktorými prúdi životná energia Ki (Čchi). Hoci sú tieto dráhy neviditeľné, máme možnosť ich cítiť a modernými prístrojmi sú merateľné. Poznáme 12 základných meridiánov a 2 vedľajšie, pričom každý z nich zodpovedá jednému z hlavných orgánov a sú po nich aj pomenované. Stav, v akom sa nachádza energia v tom-ktorom meridiáne, odzrkadľuje stav príslušného orgánu. Okrem nich existuje ešte 12 mimoriadnych dráh, ktoré súvisia skôr s našou duševnou stránkou či psychikou.

„Shiatsu“ v preklade z japončiny znamená "shi" prst a "atsu" tlak, teda tlak prstov.

Prsty a dlane sú hlavné nástroje, ale podľa potreby sa používajú aj kolená, lakte či chodidlá. Výber nástrojov závisí nielen na terapeutovi, ale aj na pacientovi – na jeho problémoch, fyzickej stavbe tela a jeho schopnosti uvoľniť sa a vnímať dotyky. Okrem tlaku na určité body využíva Shiatsu aj iné techniky ako napr. naťahovanie končatín, strečing, potriasanie, hnetenie, dychové cvičenia a pod.

Shiatsu funguje na princípe spojených nádob – z tej plnšej (ako je svalová stuhnutosť, bodavá bolesť) sa prelieva prebytok energie do tej prázdnejšej (akou sú chronické a tupejšie bolesti alebo chladné miesta). Spolu s vyrovnaním hladiny energie týchto dvoch miest sa vyrovná tok energie v celom tele, a tým sa dosiahne očakávaná rovnováha v organizme.

Shiatsu nie je liečebná metóda v pravom slova zmysle. Je skôr preventívnou metódou - jej zmyslom je predísť ochoreniu alebo pomôcť v rekonvalescencii. Všetky akútne stavy ochorení by mali prejsť lekárskym vyšetrením. Shiatsu použijeme tam, kde lekárske prístroje nemôžu nájsť žiadne konkrétne ochorenie, teda tam, kde príčina nerovnováhy bude pravdepodobne psychosomatického pôvodu.

Myšlienka na záver: Tak, ako každá alternatívna liečebná metóda ,aj Shiatsu si vyžaduje od klienta maximálnu trpezlivosť. K očakávanému výsledku vedie niekedy kľukatá cestička...

Späť na Masáže